Tallers per persones adultes

Conèixer-me per estimar(-me)

“Aprendre com funcionem ens dona el poder de la tranquil·litat, i sentir-nos tranquil·les és un dels majors regals que podem fer-nos a nosaltres mateixes perquè ens dona llibertat i aquesta ens empodera”. (Mireia Darder).

El ser “dona” o “femenina” esdevé un entramat d’una gran complexitat que sovint ens allunya d’una mirada sincera i sentida vers nosaltres mateixes. Des d’aquest taller oferirem un mapa de ruta senzill per entrar en la geografia del propi cos de puntetes,  amorosa i apassionadament, per despertar aquest cabdal d’energia sexual que ens habita i batega en cadascuna de nosaltres. Però abans de res, ens comprometem amb nosaltres mateixes, a respectar-nos i estimar-nos.

Fitxa tècnica

Quina mirada tinc vers el propi cos? Puc entrenar-la? Conec visualment els meus genitals? Quina relació tinc amb ells? 

Aprofundeixo en la seva descoberta? Quina relació tinc amb el meu úter? Conec el meu centre medicinal?

Què són les autocures? Com m’estic nodrint?

Soc conscient del meu cicle menstrual? Conec les diferents fases de la pròpia ciclicitat?

Com puc despertar la meva creativitat?

Objectius:

 • Reconèixer l’anatomia íntima i el mapa eròtic d’un cos amb vagina.
 • Fomentar les autocures en el cos físic, energètic, emocional i mental.
 • Revisar i ressignificar el cicle menstrual.
 • Adquirir habilitats per habitar el propi cos.
 • Filtrar a través del pensament crític l’ideal exterior: centrar la mirada amorosa en mi.
 • Autogestionar-nos la salut des de l’escolta i la pròpia entrega.
 • Despertar la capacitat creativa a les diferents esferes personals.
 • Prendre consciència de les creences que ens habiten entorn el propi cos, la ciclicitat, els processos fisiològics, la sexualitat.
 • Reconèixer la capacitat de presa de decisions des del fet d’habitar-nos.
 • Concebre el moviment i la creativitat com a eixos de vida.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • Autoestima i acceptació del propi cos
 • Anatomia íntima
 • Connexió uterina
 • Mapes eròtics
 • Autocures:  cos físic, energètic, emocional i mental
 • Ciclicitat d’un cos amb vagina
 • Autogestió menstrual bàsica
 • Creativitat, desig, sentits i fantasia

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: dones cis de 14 a 99 anys. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom i previ al taller rebran un correu on se’ls demana tenir a mà un mirall, paper i llapis.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

Maternitats i sexualitats

“La maternitat està estretament unida al desig i al plaer femení”. (Michel Odent).

La maternitat suposa un punt d’inflexió en la sexualitat de la dona. Tot un seguit de canvis físics, emocionals, psicològics i hormonals deixen una empremta que modifica amb escreix la nostra autopercepció i vivència del plaer. En aquest taller aprendrem com integrar i acceptar tots aquests canvis, i gaudir d’aquesta nova etapa en la sexualitat d’una dona, superant els tabús.

Fitxa tècnica

Quines experiències en les maternitats existeixen més enllà de la meva? Privilegis i opressions.

On queda la sexualitat maternal per al patriarcat?

Quines creences tinc que dificulten el fluir del desig maternal?

Com abraço el meu cos renovat després d’un part? O d’una criança?

Quins camins poden retornar de manera fluida la meva sexualitat maternal a una sexualitat més coital? Com puc facilitar el procés?

Amb filles més grans, com gestiono els meus espais més íntims?

Objectius:

 • Aportar informació sobre els canvis biològics, hormonals, psicològics i emocionals en l’embaràs i postpart, i la seva afectació a la vivència de la sexualitat (desig sexual). 
 • Adquirir habilitats per a l’acceptació i la gestió saludable dels canvis del cos per tal de poder gaudir de la sexualitat durant la maternitat.
 • Potenciar el desig sexual.
 • Reconèixer el propi cos i redescobrir-hi el plaer.
 • Reconnectar amb la parella després de l’arribada d’un nadó.
 • Viure la sexualitat amb naturalitat i plenitud en qualsevol etapa de la nostra vida.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • Quin espai li dona el patriarcat a la sexualitat en la maternitat? 
 • La maternitat com a acte sexual i de plaer. 
 • Maternitats i paternitats com a eixos vertebradors de les sexualitats dels infants.
 • El concert hormonal i la sexualitat: postpart i libido. 
 • Remirar-nos el cos: un espai habitat i per habitar.
 • Eines per reconnectar el fil de la pròpia sensualitat: autocures. 
 • Maternitats madures: amor, límits i llibertat. 
 • El lloc de la parella: tornar a dansar. 

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: dones i mares. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

Plenopausa: més enllà de la menopausa

“La menopausa és un trànsit crucial de la nostra vida. Un temps per ser aprofitat, que és fàcil malbaratar si no el comprenem adequadament”. (Marianna García)

La menopausa és considerada una etapa deslluïda de la sexualitat femenina, però no és així en absolut. La plenopausa és una època de plenitud i de saviesa de la dona que, si és ben rebuda i viscuda, pot ser font de múltiples regals i aprenentatges experimentats amb profunditat i alegria.

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Ressignificar el procés de climateri i la plenopausa com a etapes sexuals i plaents del cicle vital d’un cos amb vulva-vagina-úter.
 • Oferir una mirada crítica davant els prejudicis vers la maduresa i la vellesa. 
 • Descobrir la maduresa en la seva esfera física, mental, emocional, sexual i cultural.
 • Reconnectar amb la sexualitat des de l’escolta del propi ritme.
 • Anomenar els facilitadors del benestar i del plaer en aquesta etapa del cicle vital.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • Intimitat per reconèixer-me i tornar a mi.
 • Dona en climateri.
 • Esfera física de la plenopausa: facilitadors del benestar.
 • Esfera social i cultural de la plenopausa: per uns nous referents en la vellesa.
 • Esfera psicològica i emocional de la plenopausa.
 • La sexualitat a la plenopausa: facilitadors del plaer.
 • Diàleg amb el nostre sexe.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal. 

Participants: dones a partir dels 45 anys. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

La saviesa que hi ha dins meu

“En els cossos no hi ha cap “hauria de ser”, l’important no és la mida, la forma o els anys. L’important és si el cos sent, si té bona connexió amb el plaer, amb el cor, amb l’ànima, amb allò salvatge. És feliç? Està alegre? Pot moure’s a la seva manera? Ballar, oscil·lar, sacsejar-se? És l’únic que importa.” (Clarissa Pinkola Estés)

En aquest taller compartirem els principis bàsics i les pràctiques més interessants d’aquestes filosofies, que ensenyen a viure la sexualitat d’una manera més viva i profunda, des de l’autoconeixement i la connexió amb el cos. L’ou medicinal vaginal és una pràctica taoïsta ancestral que permet augmentar el flux sanguini i energètic i tonificar les parets vaginals, potenciant la sensibilitat sexual. A nivell energètic i emocional, una bona pràctica ens permetrà redescobrir el nostre cos i la pròpia feminitat i vitalitat.

Fitxa tècnica

Objectius:

Anomenar l’úter i la seva funció com a motor creatiu i energètic.

Conèixer els principis bàsics del taoisme i tantrisme.

Descobrir diferents pràctiques energètiques vinculades a la vitalitat sexual d’un cos amb vulva.

Generar un espai de coescolta grupal i de sabers compartits.

Continguts:

 • Pràctiques ancestrals: taoisme i tantrisme.
 • Simbologia de l’ou.
 • Què ens pot aportar l’ús dels ous vaginals a la nostra vida.
 • Bones pràctiques per l’ús de l’ou.
 • El quadern de bitàcora.
 • Moviments pèlvics.
 • Automassatge de pits: automaternatge.
 • Pràctica de respiració ovàrica.
 • Les diferents pràctiques amb l’ou mineral.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: dones de 18 a 99 anys. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Espai amb coixins en cercle i màrfegues per a cada participant, equip de música i altaveus, ordinador i projector.

Laboratori d’un cos sincer

“Una de les coses més radicals que poden fer les dones és estimar el seu cos. La veritat de l’assumpte és que cada moment que passem preocupant-nos pels nostres cossos i sense ocupar-nos d’ells, algú està pensant com prendre els diners als pobres, destruir el medi ambient, violar dones,… i no estem parant atenció. Sigues radical, estima el teu cos.” (Eve Ensler)

Un espai d’expressió creativa i artística on la imatge i la fotografia permeten una nova mirada al propi cos. En aquest taller explorarem què ens mostren els cànons de bellesa imperants, com aprendre a habitar els nostres cossos i a estimar-nos com som. Potenciar l’autoestima i treballar l’autoconcepte ens ajudarà a sentir-nos a gust en la nostra pell.

Fitxa tècnica

I tu, en aquest temps de la teva vida, com sents el cos? Quin diàleg estableixes amb el teu cos? Quines etiquetes porta el teu cos? Quines són teves? Quines te les han posat els altres? Quines t’agraden? Quines són una càrrega? Quina mirada tens cap al teu cos físic, mental i emocional? 

Objectius:

 • Proporcionar eines per a enfocar una mirada crítica vers el model hegemònic dels cossos normatius.
 • Conèixer les discriminacions per diversitat corporal (gordofòbia) i descobrir com les tenim integrades.
 • Acostar-nos al concepte d’autoamor radical.
 • Oferir pràctiques d’observació i contacte amb el propi cos per anar integrant l’autoamor radical.
 • Entrenar la mirada vers una mateixa i allunyar la mirada del món.
 • Oferir un espai lúdic i creatiu per alleugerir la mirada cap a una mateixa.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • El cos des de la mirada integrativa.
 • El que el món ens regala: model hegemònic dels cossos normatius.
 • Autoamor radical.
 • Exercicis d’observació i contacte amb el propi cos.
 • Practicar la mirada tendra cap a una mateixa.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: grups mixtes. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

Tuppersex educatiu

“Les joguines són les aliades perfectes en les relacions de parella o en solitari, a qualsevol edat, el desig sexual no té data de caducitat”. Valérie Tasso

L’art de jugar per plaer. Una divertida reunió de tuppersex on mostrar i explicar el funcionament de les joguines eròtiques és una excel·lent excusa per parlar de manera distesa de sexe, tot aprofundint en anatomia, erotisme i fisiologia del plaer.

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Aportar informació clara i precisa sobre les diferents gammes de joguines sexuals i cosmètica eròtica que hi ha al mercat, amb perspectiva de gènere i lgtbiq+.
 • Desmitificar els diferents usos i efectes de les joguines sexuals i naturalitzar el desig i les fantasies.
 • Reconèixer l’anatomia genital i els mapes eròtics.
 • Apropar opcions més orgàniques i naturals dins el món de la cosmètica sexual.
 • Aportar recursos diversos per a gaudir de les sexualitats, acollint les diversitats sexuals i de gènere.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • Anatomia íntima i mapes eròtics.
 • Cosmètica natural per a les pràctiques sexuals.
 • Lubricants.
 • Joguines sexuals per a vagines.
 • Joguines sexuals per a penis.
 • Joguines lligades a pràctiques sexuals concretes.
 • Fantasia i desig.
 • Literatura eròtica i jocs diversos.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. 

Participants: grups mixtes. Ens adaptem a les necessitats i especificitats del grup. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle i una taula gran.

Abraçant un cos ferit: sexualitat restaurativa

“Cuando hablo de erotismo, lo hago como una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso recuperamos ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra vida”Audre Lorde

Autocures i pràctiques energètiques, corporals i creatives per retrobar-nos amb el cos i el plaer per a dones que estan transitant processos oncològics o malalties autoimmunes.

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Acompanyar i compartir la vulnerabilitat inherent als processos oncològics o de malalties autoimmunes o diverses.
 • Reconèixer i anomenar les afectacions a nivell sexual i afectiu.
 • Aportar eines i recursos per a una nova connexió a nivell sexual i afectiu.
 • Aproximar-nos a l’autoamor radical.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.

Continguts:

 • Autoamor i acceptació del propi cos com a principi bàsic de la sexualitat.
 • La malaltia com a camí.
 • Slow Sex.
 • Diàleg amb el propi sexe.
 • Exercicis i pràctiques d’observació del propi cos.
 • Pràctiques energètiques per a la reconnexió genital i sexual.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: grups mixtes. Ens adaptem a les necessitats i especificitats del grup. Màxim 20 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

Habitar el propi cos per evitar la grassofòbia

“¡Asco! ¡Sentía asco! Por esa piel suave que se eriza con la voz de Nina Simone; por este ombligo que es el rastro de mi madre en mí; por mis manos fuertes, que se parecen a mi abuela, que dedicó toda su vida a labrar la tierra; por mi espalda ancha, herencia genética de mi padre; por mi panza, esa que me tiembla de amor; por mi pecho, que sube y baja al ritmo del aire que me entra y sale por la boca en ese mágico acto que se llama respiración; por mis mofletes, que se hinchan cuando me río; por mis pies, que me han llevado al monte y al mar. ¿Por qué asco de mí?” Magdalena Piñeyro

Ens calen espais crítics amb els cànons de bellesa establerts, contra la pressió estètica, contra tot allò que afecti violentament les diversitats corporals. 

El taller pretén oferir un espai segur per a cossos no normatius, facilitant eines per reconnectar-nos amb els nostres cossos dissidents, alleugerint la càrrega que la pressió estètica posa en nosaltres.  

Generar un espai de debat, d’intercanvi d’opinions, de sabers i experiències i sobretot d’empoderament.

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Aportar informació sobre les violències que la grassofòbia exerceix en la nostra salut física, emocional i mental.
 • Fomentar les pràctiques de consciència corporal com a eina de reconnexió corporal.
 • Anomenar col·lectivament les veus de la grassofòbia inscrites en els nostres cossos.
 • Celebrar els cossos des del lliure moviment, individual i col·lectiu.
 • Aportar i compartir sabers entorn de les autocures dels nostres cossos i l’autogestió per a la salut en tots els cossos.

Continguts:

 • Pressió estètica i grassofòbia.
 • Dinàmica: Deixar anar les veus del món. 
 • Pràctiques de consciència corporal: Els racons del meu cos gras.
 • Dinàmica: Col·lectivitzant les autocures d’un cos gras.
 • La grassofòbia com a forma d’opressió.
 • Dinàmica fotogràfica: Emmarca’t.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. 

Participants: Persones de 16 a 99 anys. Màxim 20 persones.

Durada: 3h

Cicles per persones adultes

“Estar en un cercle és una pràctica d’aprenentatge i creixement que es nodreix de l’experiència i la saviesa, del compromís i del valor de cadascuna de les dones que hi ha en ell”. Jean Shinoda Bolen

Proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup. Partim del concepte d’aprenentatge que a part de contenir transmissió d’informació sobre les autocures a nivell físic, emocional, mental i relacional, pretén oferir a les participants un espai de reflexió sobre el que els passa en la seva quotidianitat.

Sens dubte les adolescències i joventuts, en el seu continu despertar a l’autonomia i identitat davant del món, van acompanyades d’un munt de dubtes i contradiccions. Aquesta incertesa s’accentua en els aspectes vinculats a les relacions sexo-afectives. Malauradament aquest espai d’incertesa va de la mà amb les violències sexuals masclistes, i cal recordar que gairebé el 50% de les víctimes són menors de 20 anys i que gairebé 3 de cada 4 víctimes són dones menors de 30 anys. La dada policial demostra que la violència sexual afecta principalment les dones joves i que els autors són homes en totes les franges d’edat.* Davant d’aquesta realitat, i juntament amb el treball entorn les masculinitats, creiem fonamental i important donar eines d’autocures i d’autodefensa feminista en l’àmbit de les sexualitats i afectivitats a les noies d’aquestes franges d’edat, per fer front a la vulnerabilitat a la que es poden trobar exposades.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Ressignificar l’etapa de l’adolescència descobrint-hi la saviesa inherent.
 • Generar un espai de visibilització i expressió dels processos afectius i sexuals en l’etapa de l’adolescència.
 • Recordar que el desig i el plaer són l’eix de les relacions sexoafectives.
 • Desmitificar l’amor romàntic.
 • Anomenar les Red Flags (targetes vermelles) d’una relació com a indicadors de possibles violències de gènere.
 • Els contractes amorosos com a base d’una relació sexoafectiva saludable.
 • Aproximar-nos a l’autoamor radical.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser adolescent

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Canvis físics en l’adolescència. Caixa d’eines per a l’autogestió.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Mites de l’amor romàntic i red flags en les relacions

 • 5ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional.

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Noies cis i trans de 16 a 25 anys. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Cercle d’autoamor i autodefensa sexual i afectiva per noies adolescents i joves (16-25 anys)

Cercle d’autoamor i autodefensa sexual i afectiva per noies adolescents i joves (16-25 anys)

Sens dubte les adolescències i joventuts, en el seu continu despertar a l’autonomia i identitat davant del món, van acompanyades d’un munt de dubtes i contradiccions. Aquesta incertesa s’accentua en els aspectes vinculats a les relacions sexo-afectives. Malauradament aquest espai d’incertesa va de la mà amb les violències sexuals masclistes, i cal recordar que gairebé el 50% de les víctimes són menors de 20 anys i que gairebé 3 de cada 4 víctimes són dones menors de 30 anys. La dada policial demostra que la violència sexual afecta principalment les dones joves i que els autors són homes en totes les franges d’edat.* Davant d’aquesta realitat, i juntament amb el treball entorn les masculinitats, creiem fonamental i important donar eines d’autocures i d’autodefensa feminista en l’àmbit de les sexualitats i afectivitats a les noies d’aquestes franges d’edat, per fer front a la vulnerabilitat a la que es poden trobar exposades.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Ressignificar l’etapa de l’adolescència descobrint-hi la saviesa inherent.
 • Generar un espai de visibilització i expressió dels processos afectius i sexuals en l’etapa de l’adolescència.
 • Recordar que el desig i el plaer són l’eix de les relacions sexoafectives.
 • Desmitificar l’amor romàntic.
 • Anomenar les Red Flags (targetes vermelles) d’una relació com a indicadors de possibles violències de gènere.
 • Els contractes amorosos com a base d’una relació sexoafectiva saludable.
 • Aproximar-nos a l’autoamor radical.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser adolescent

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Canvis físics en l’adolescència. Caixa d’eines per a l’autogestió.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Mites de l’amor romàntic i red flags en les relacions

 • 5ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional.

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Noies cis i trans de 16 a 25 anys. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

La maternitat representa una exposició constant a nous aprenentatges, que moltes vegades impliquen nous i grans reptes per a les dones que s’hi troben immerses. Les dificultats en la concepció; la gestació i la gestió de les pors; el part i les violències obstètriques; el postpart i la criança; l’entrega del propi cos i el retorn a ell; etc. Maternar té tants noms com biografies existeixen, però calen espais grupals per sostenir les diferents experiències. Aquest cercle pretén ser un espai viu i vivencial on es reforça la confiança de les dones presents i se les empodera en aquesta etapa de la vida, atès que es resolen els dubtes del quotidià, inquietuds, canvis en els ritmes, canvis en el cos i canvis en les pròpies relacions familiars. És una xarxa fonamentada en el recolzament mutu, en un espai on compartir les experiències valuoses en aquests moments de criança i que ofereixen confiança i reforcen les funcions de cures, recordant una i altra vegada la importància de les autocures i de les xarxes de suport. La funció del Cercle de Mares no és només la d’acompanyament, sinó la de possibilitar que elles mateixes siguin agents de transformació en les seves comunitats, propiciant una maternitat i unes cures conscients, reivindicant i revaloritzant la seva funció de mares i la importància dels treballs de cures i criança.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Aportar informació sobre els canvis biològics, hormonals, psicològics i emocionals en l’embaràs i postpart, i la seva afectació a la vivència de la sexualitat (desig sexual). 
 • Adquirir habilitats per a l’acceptació i la gestió saludable dels canvis del cos per tal de poder gaudir de la sexualitat durant la maternitat.
 • Potenciar el desig sexual.
 • Reconèixer el propi cos i redescobrir-hi el plaer.
 • Reconnectar amb la parella després de l’arribada d’un nadó.
 • Viure la sexualitat amb naturalitat i plenitud en qualsevol etapa de la nostra vida.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser mare 

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

La maternitat com a acte sexual i de plaer.

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

El concert hormonal i la sexualitat: postpart i libido. Remirar-nos el cos: un espai habitat i per habitar.

 

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

Eines per reconnectar amb la pròpia realitat i sensibilitat.

 

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Maternitats plaents: amor, límits i llibertat.

 • 5ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El lloc de la parella, tornar a dansar.

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones amb maternitats recents. 
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Cercle de mares (nodrir-nos per nodrir)

Cercle de mares (nodrir-nos per nodrir)

La maternitat representa una exposició constant a nous aprenentatges, que moltes vegades impliquen nous i grans reptes per a les dones que s’hi troben immerses. Les dificultats en la concepció; la gestació i la gestió de les pors; el part i les violències obstètriques; el postpart i la criança; l’entrega del propi cos i el retorn a ell; etc. Maternar té tants noms com biografies existeixen, però calen espais grupals per sostenir les diferents experiències. Aquest cercle pretén ser un espai viu i vivencial on es reforça la confiança de les dones presents i se les empodera en aquesta etapa de la vida, atès que es resolen els dubtes del quotidià, inquietuds, canvis en els ritmes, canvis en el cos i canvis en les pròpies relacions familiars. És una xarxa fonamentada en el recolzament mutu, en un espai on compartir les experiències valuoses en aquests moments de criança i que ofereixen confiança i reforcen les funcions de cures, recordant una i altra vegada la importància de les autocures i de les xarxes de suport. La funció del Cercle de Mares no és només la d’acompanyament, sinó la de possibilitar que elles mateixes siguin agents de transformació en les seves comunitats, propiciant una maternitat i unes cures conscients, reivindicant i revaloritzant la seva funció de mares i la importància dels treballs de cures i criança.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Aportar informació sobre els canvis biològics, hormonals, psicològics i emocionals en l’embaràs i postpart, i la seva afectació a la vivència de la sexualitat (desig sexual). 
 • Adquirir habilitats per a l’acceptació i la gestió saludable dels canvis del cos per tal de poder gaudir de la sexualitat durant la maternitat.
 • Potenciar el desig sexual.
 • Reconèixer el propi cos i redescobrir-hi el plaer.
 • Reconnectar amb la parella després de l’arribada d’un nadó.
 • Viure la sexualitat amb naturalitat i plenitud en qualsevol etapa de la nostra vida.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser mare 

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

La maternitat com a acte sexual i de plaer.

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

El concert hormonal i la sexualitat: postpart i libido. Remirar-nos el cos: un espai habitat i per habitar.

 

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

Eines per reconnectar amb la pròpia realitat i sensibilitat.

 

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Maternitats plaents: amor, límits i llibertat.

 • 5ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El lloc de la parella, tornar a dansar.

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones amb maternitats recents. 
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Cercle de dones intergeneracional que hagin viscut violències masclistes i vulguin apropar-se de nou a una sexualitat plaent, segura i consentida. En les dones víctimes de violència de gènere la reapropiació i recuperació del propi cos i de la pròpia sensualitat i erotisme és la reafirmació del viure i té a veure amb el desig i el plaer per anar trencant l’estigma que les dures vivències han deixat imprès en elles. En aquesta proposta de Cercle de Dones, amb les metodologies teixides des de les pedagogies feministes, oferim un espai de cures, de sabers compartits, de coescolta grupal, d’expressió creativa i corporal, permetent que recuperin el seu poder corporal polític i simbòlic, i un nou posicionament després dels trànsits complexes als que estan sotmeses.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Acompanyar i compartir la vulnerabilitat inherent als processos de violència de gènere.
 • Proporcionar eines per enfocar una mirada crítica vers la violència estructural més enllà de la pròpia ferida.
 • Oferir pràctiques d’observació i contacte amb el propi cos per anar integrant l’autoamor radical.
 • Reconèixer i anomenar les afectacions a nivell sexual i afectiu.
 • Aportar eines i recursos per a una nova connexió a nivell sexual i afectiu.
 • Aproximar-nos a l’autoamor radical.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser dona i la ferida

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Diàleg amb el propi cos. La mirada tendra i restaurativa cap a una mateixa.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta. Necessitats i emocions.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Reafirmació del viure plaent i desitjant.

 • 5a sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional. 

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta.

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones cis i trans a partir de 18 anys. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Cercle de sexualitat i afectivitat restaurativa per a dones supervivents de violències de gènere

Cercle de sexualitat i afectivitat restaurativa per a dones supervivents de violències de gènere

Cercle de dones intergeneracional que hagin viscut violències masclistes i vulguin apropar-se de nou a una sexualitat plaent, segura i consentida. En les dones víctimes de violència de gènere la reapropiació i recuperació del propi cos i de la pròpia sensualitat i erotisme és la reafirmació del viure i té a veure amb el desig i el plaer per anar trencant l’estigma que les dures vivències han deixat imprès en elles. En aquesta proposta de Cercle de Dones, amb les metodologies teixides des de les pedagogies feministes, oferim un espai de cures, de sabers compartits, de coescolta grupal, d’expressió creativa i corporal, permetent que recuperin el seu poder corporal polític i simbòlic, i un nou posicionament després dels trànsits complexes als que estan sotmeses.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Acompanyar i compartir la vulnerabilitat inherent als processos de violència de gènere.
 • Proporcionar eines per enfocar una mirada crítica vers la violència estructural més enllà de la pròpia ferida.
 • Oferir pràctiques d’observació i contacte amb el propi cos per anar integrant l’autoamor radical.
 • Reconèixer i anomenar les afectacions a nivell sexual i afectiu.
 • Aportar eines i recursos per a una nova connexió a nivell sexual i afectiu.
 • Aproximar-nos a l’autoamor radical.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser dona i la ferida

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Diàleg amb el propi cos. La mirada tendra i restaurativa cap a una mateixa.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta. Necessitats i emocions.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Reafirmació del viure plaent i desitjant.

 • 5a sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional. 

 • 6a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta.

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones cis i trans a partir de 18 anys. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Un moment important en el cicle vital de les dones és el climateri i l’arribada de la menopausa, que per a moltes dones s’inicia al voltant dels 45 anys. Aquesta etapa, que juntament amb l’adolescència i l’arribada de la menarquia són els moments amb més canvis a nivell corporal, és viscuda habitualment com una època conflictiva, problemàtica, que ve acompanyada de malestars físics i psíquics, amb certa desvaloració i càrrega a nivell social. Existeix la percepció entre les dones, com a conseqüència d’aquest missatge social, poc discriminat i objectiu, que és una etapa de molta vulnerabilitat a nivell de salut física i salut mental. Els problemes psicosocials moltes vegades poden venir com efecte dels canvis biològics i també de tots els canvis de rol dins dels grups familiars i tota la càrrega simbòlica associada a aquesta etapa. De la mateixa manera, l’imaginari cultural marca el climateri i la menopausa com l’inici de l’envelliment, i la societat actual intensifica la seva càrrega negativa. Els estereotips femenins i la sobrevaloració de la joventut en detriment de la vellesa juguen rols fonamentals en la percepció que tenen per travessar aquesta fase.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Ressignificar l’etapa de la maduresa descobrint-hi la saviesa inherent.
 • Generar un espai de visibilització i expressió dels processos afectius i sexuals en l’etapa de la maduresa.
 • Recordar que el desig i el plaer són presents mentre som vives.
 • Qüestionar els prejudicis en la vellesa i la maduresa.
 • Oferir processos creatius i lúdics per a la connexió amb una mateixa.
 • Oferir pràctiques d’autoamor per al cos físic, mental, emocional i energètic.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser dona en la maduresa

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Canvis físics en la maduresa. Caixa d’eines per a l’autogestió.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Antropologia del climateri i de la plenopausa. Treball entorn dels mites.

 • 5a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 6ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones de 45 anys endavant. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.

Cercle de dones a la maduresa

Cercle de dones a la maduresa

Un moment important en el cicle vital de les dones és el climateri i l’arribada de la menopausa, que per a moltes dones s’inicia al voltant dels 45 anys. Aquesta etapa, que juntament amb l’adolescència i l’arribada de la menarquia són els moments amb més canvis a nivell corporal, és viscuda habitualment com una època conflictiva, problemàtica, que ve acompanyada de malestars físics i psíquics, amb certa desvaloració i càrrega a nivell social. Existeix la percepció entre les dones, com a conseqüència d’aquest missatge social, poc discriminat i objectiu, que és una etapa de molta vulnerabilitat a nivell de salut física i salut mental. Els problemes psicosocials moltes vegades poden venir com efecte dels canvis biològics i també de tots els canvis de rol dins dels grups familiars i tota la càrrega simbòlica associada a aquesta etapa. De la mateixa manera, l’imaginari cultural marca el climateri i la menopausa com l’inici de l’envelliment, i la societat actual intensifica la seva càrrega negativa. Els estereotips femenins i la sobrevaloració de la joventut en detriment de la vellesa juguen rols fonamentals en la percepció que tenen per travessar aquesta fase.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Ressignificar l’etapa de la maduresa descobrint-hi la saviesa inherent.
 • Generar un espai de visibilització i expressió dels processos afectius i sexuals en l’etapa de la maduresa.
 • Recordar que el desig i el plaer són presents mentre som vives.
 • Qüestionar els prejudicis en la vellesa i la maduresa.
 • Oferir processos creatius i lúdics per a la connexió amb una mateixa.
 • Oferir pràctiques d’autoamor per al cos físic, mental, emocional i energètic.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:
 • 1a  sessió : Ser dona en la maduresa

Presentació de la proposta i del compromís marc de treball. 

L’autoamor com la relació originària i des de l’arrel que mantenim amb nosaltres mateixes. 

 • 2a sessió: Saviesa física: consciència i mirada

Canvis físics en la maduresa. Caixa d’eines per a l’autogestió.

 • 3a sessió: Saviesa emocional: instint i sinceritat

La roda emocional i la comunicació no violenta.

 • 4a sessió: Saviesa mental: creença i connexió

Antropologia del climateri i de la plenopausa. Treball entorn dels mites.

 • 5a sessió: Saviesa energètica: ritme i escolta

Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.

Col·laboradora: Gabriela Salamanca.

 • 6ª sessió: Saviesa relacional: bon tracte

El contracte amorós i relacional.

 • 7ª sessió: Saviesa compartida

Tancament del cercle: dons i talents compartits.

 

Després de cada sessió les participants rebran uns materials per poder aprofundir en els continguts que es desenvolupen en les sessions.

Metodologia:

El cercle de dones és una proposta d’intervenció comunitària que possibilita el desenvolupament del protagonisme i de la participació utilitzant intervencions breus enfocades en les necessitats del grup.

Proposem 7 sessions de 2h per donar continuïtat i aprofundiment al procés ofert. Aquestes sessions poden ser o bé mensuals o bé quinzenals segons necessitats i disponibilitats.

Les metodologies emprades són fruit de les pedagogies feministes:

 • La revisió del propi procés de les participants.
 • Metodologies vivencials i reflexives.
 • Treball psicocorporal, des del cos físic, emocional, mental i energètic.
 • Coescolta grupal i sabers compartits.
 • Cercles de paraula.
 • Creativitat: propostes d’expressió creativa i artística per a la integració de les sessions.
 • Ecstatic dance: el moviment com a continuum en les autocures.
Participants: Dones de 45 anys endavant. Màxim 20 participants.
Durada: 7 sessions de 2 hores quinzenals o mensuals.
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires o coixins en semicercle.