Tallers infància i joventut

Perfectes imperfectes: explosionant el model hegemònic que ens oprimeix

“Si ens neguem a acceptar la vergonya corporal com una conseqüència natural d’estar en un cos, podem deixar de disculpar-nos pels nostres cossos i esborrar la distància entre nosaltres i l’autoamor radical.” (Sonya Renee Taylor).

La vergonya corporal és una vivència que ja trobem instaurant-se en infants de 8 a 10 anys, i a l’adolescència es donen patrons relacionals amb el propi cos cada vegada més complexes i tòxics. El model hegemònic segueix enfortint un culte al cos agressiu que ens allunya d’una corporalitat plaent i lliure. Calen pedagogies de l’afecte i el plaer que ens retornin a les diversitats vives i a l’autoamor originari.

Fitxa tècnica

Quina mirada tinc cap al meu cos? Admiro i estimo la perfecta imperfecció del meu cos? M’accepto tal i com soc?

Quin efecte tenen els cànons de bellesa que ens vénen imposats des de fora?

Soc capaç d’apreciar la meravella del meu cos i totes les coses que em permet fer?

Existeixen altres maneres d’habitar el propi cos, més enllà del que dicta el model hegemònic?

Contemplo les diversitats corporals com un element de riquesa i bellesa?

Tots els cossos són bonics?

Objectius:
 • Prendre consciència de la força i omnipresència dels cànons de bellesa irreals.
 • Conèixer i fomentar l’autoamor radical com a resposta a aquest bombardeig incessant d’imatges inassolibles que ens repten i remouen.
 • Fomentar les autocures en el cos físic, energètic, emocional, mental i relacional.
 • Adquirir habilitats per habitar el propi cos.
 • Filtrar a través del pensament crític l’ideal exterior: centrar la mirada amorosa en mi.
 • Reconèixer les creences que ens habiten entorn el propi cos, els cossos de les altres persones, i l’acceptació de les diversitats corporals.
 • Generar un espai de coescolta grupal i sabers compartits.
Continguts:

 

 • Autoestima i acceptació del propi cos i de les diversitats corporals
 • Cossos normatius i cossos no normatius
 • Anorèxia i bulímia
 • Vergonya corporal com a forma de violència
 • Gordofòbia
 • Diversitats corporals
 • Autoamor radical
 • Cànons de bellesa irreals
 • Atracció sexual i bellesa
 • Autocures: cos físic, mental, emocional, energètic i relacional
Metodologia:
Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.
Participants: infants i joves de 10 a 20 anys. Màxim 30 persones.
Durada: 2h
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

El teu cos, un estimat espai de revelacions i revolucions

“Tens dues llars, el cos i la Terra. Tingues cura de tots dos”

La incertesa de les adolescències transita pels constants canvis en el cos físic, emocional, mental i relacional. Anomenar-los i compartir-los forma part dels aprenentatges per a naturalitzar aquests processos i viure’ls de manera més plena. Des dels grups no mixtes aprofundirem en l’anatomia íntima i genital a través de l’expressió creativa, assenyalant l’autoexploració com a font de plaer i descoberta, i posant especial èmfasi a la menarquia i l’espermarquia, per després retrobar-nos en un grup mixte, compartir aprenentatges i obrir espai anònim per a dubtes i preguntes.

Fitxa tècnica

Quan comença a canviar el cos?

Què coneixes del teu cos?

Per què tenen aquests noms els nostres genitals?

La nostra genitalitat determina la nostra sexualitat?

La vivència trans, la coneixem?

Quins hàbits higiènics acompanyen aquests canvis?

Fins a quina edat canvia el nostre cos?

De què em preocupo i de què m’hauria d’ocupar?

Què és el plaer?

Què ens aporten a les nostres vides l’autoexploració i la masturbació?

Objectius:
 • Conèixer els canvis primerencs en la pubertat (mentals, físics, socials i emocionals, i la variabilitat que presenten), així com els òrgans sexuals i reproductius interns i externs i les seves funcions.
 • Obrir conversa sobre l’autoplaer.
 • Adquirir habilitats per integrar aquests canvis a les seves vides i per comunicar i entendre els diferents sentiments sexuals i parlar de sexualitat d’una manera correcta.
 • Donar eines per una presa de decisió conscient sobre si volen o no tenir experiències sexuals.
 • Comprendre i acceptar les diversitats genitals.
 • Fomentar una imatge positiva del propi cos: autoestima.
 • Respectar i comprendre la diversitat en la sexualitat i orientació sexual.
 • Conèixer els cicles vitals d’un cos menstruant i d’un cos no menstruant, així com conèixer els processos d’hormonació en els cossos que transiten.
Continguts:
 • Propiocepció i escolta del cos
 • Canvis en la pubertat
 • Anatomia genital íntima
 • Autoconeixement i autoestima
 • Diversitats sexuals i genitals
 • Autoexploració i autoplaer
Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

 

Inicialment dividim el grup en persones amb penis i persones amb vulva.

Recomanem que les persones amb penis i les persones amb vagina vagin a diferents grups per afavorir la confiança i intimitat, però obrim la lliure decisió davant moviments de transició.

Participants: infants i joves de 10 a 15 anys. Màxim 30 persones.
Durada: 2h i mitja
Necessitats tècniques:
Dos espais / aules separades, amb cadires en semicercle i taules protegides per poder treballar amb el fang. També disposar d’una aixeta a prop.

Intel·ligència eròtico-afectiva: límits, desig i consentiment

“Que el desig sigui mutu i les ganes de les dues”.

La cultura del consentiment té com a eixos vertebradors l’accés a informació objectiva, la consciència corporal, la introspecció i la comunicació i assertivitat sexuals. Explorarem com escoltar el propi desig per poder-lo comunicar. Coneixerem la importància d’establir límits en una relació perquè sigui saludable. Adquirirem habilitats per expressar els límits i els desitjos i evitar experiències sexuals insegures o no desitjades.

Fitxa tècnica

Conec el meu plaer? He après a escoltar el meu cos?

Sé identificar i comunicar què m’agrada i què no m’agrada?

Tinc clars els meus límits en l’àmbit sexual?

Objectius:
 • Obrir conversa sobre l’autoplaer.
 • Prendre consciència de la importància de l’autoexploració i l’autoconeixement.
 • Fomentar l’autoestima per ser capaç de posar límits.
 • Aprendre com escoltar el propi cos i les pautes de desig.
 • Donar eines per una presa de decisió conscient sobre si volen o no tenir experiències sexuals.
 • Conèixer l’anatomia íntima i els mecanismes de plaer.
 • Conèixer les habilitats socials per relacionar-nos sexoafectivament.
Continguts:
 • Autoestima i acceptació del propi cos 
 • Ampli concepte de sexualitats
 • Coneixements objectius sobre sexualitats
 • Anatomia genital
 • Persones intersex
 • Diversitats genitals i corporals
 • Mites sobre sexualitats
 • Autoconeixement i autoplaer
 • Mapes eròtics
 • Límits i consentiment
 • Comunicació sexual
 • Assertivitat sexual
Metodologia:
Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.
Participants: infants i joves a partir de 12 anys. Màxim 30 persones.
Durada: 2h
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires en semicercle, ordinador amb altaveus i projector.

Amor i bon tracte

“L’alegria serena i el benestar no tenen audiència, no produeixen “subidón”, són quelcom insípid. Hem d’erotitzar el bon tracte.” (Fina Sanz)

Anomenem i elevem el bon tracte, l’ètica relacional i el consentiment com a elements erradicadors de la cultura de la violació. Així, un cop definides les idees d’amor i de bon tracte, ens serà més fàcil identificar les diverses formes que prenen el mal tracte i les violències sexuals en el món de les relacions sexo-afectives.

Fitxa tècnica

Sé distingir entre el bon tracte i el mal tracte?

Tinc cura de les persones amb les quals em relaciono sexoafectivament?

Accepto la llibertat de les altres persones a l’hora de sentir i expressar el seu desig?

El respecte forma part del meu codi en les relacions.

Objectius:

 • Descobrir els mites de l’amor romàntic i la seva influència en les violències sexuals.
 • Entendre la influència de la pressió del grup, els mitjans de comunicació, la pornografia, la cultura, la religió, el gènere, les lleis i la situació socioeconòmica en les relacions sexuals.
 • Aprendre com desenvolupar i mantenir relacions.
 • Entendre la importància d’eliminar el llenguatge i les bromes sexistes i degradants. 
 • Aprendre a comunicar les expectatives pròpies i les necessitats dins de les relacions.
 • Conèixer la importància de tractar amb respecte i tenir cura de les persones amb les quals ens relacionem.
 • Descobrir les formes de ciberviolències sexuals.

Continguts:

 • Mites de l’amor romàntic
 • Violències sexuals
 • Respecte
 • Comunicació
 • Assertivitat
 • Pornografia
 • Sexisme
 • Control
 • Violència de gènere
 • Cultura de la violació
 • Ciberviolències sexuals

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: infants i joves a partir de 12 anys. Màxim 30 persones.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

Diàlegs pornogràfics

“Folla bé qui té el cap ple d’empatia i no de pornografia”.

Parlem clar de la pornografia i del seu consum, així com dels diferents posicionaments davant dels seus usos i abusos. Treballarem i filtrarem els mites que insereix la indústria pornogràfica en les nostres sexualitats i descobrirem què s’amaga al darrera d’aquesta gran indústria que tenim a tan sols un clic.

Fitxa tècnica

Quin concepte tinc de la pornografia? Quin ús en faig?

La pornografia deixa alguna empremta en la meva sexualitat?

És sexe real el que veig a la pantalla?

Quins valors transmet la pornografia?

És nociu excitar-se mirant porno?

Quin ús en puc fer?

Objectius:
 • Desglossar i qüestionar els valors que transmet la pornografia.
 • Conèixer les repercussions i conseqüències que pot tenir el seu consum.
 • Descobrir els diferents tipus de pornografia.
 • Analitzar amb mirada crítica la indústria pornogràfica.
 • Donar eines per la presa de decisió respecte al consum de pornografia.
 • Comparar el sexe del porno amb el sexe real.
 • Desmuntar mites del porno.
 • Descobrir alternatives per aconseguir l’excitació i la connexió amb el plaer.
Continguts:
 • Biologia i neurones mirall
 • Propiocepció i sensorialitat
 • Autoconeixement i autoplaer
 • Mites del porno vs sexualitat real
 • Indústria pornogràfica
 • Porno mainstream
 • Altres formes de pornografia: pornografia feminista i ètica
 • “Pornografia” de les pel·lícules romàntiques
 • Repercussions d’un ús abusiu del porno
Metodologia:
Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.
Participants: infants i joves a partir de 12 anys. Màxim 30 persones.
Durada: 2h
Necessitats tècniques:

Opció telemàtica: Dispositiu digital per connectar-se via Zoom.

Opció presencial: Espai / aula amb cadires en semicercle, una taula gran, ordinador i projector.

La Sang de la Vida. Benvinguda, menstruació

“La regla mola si saps com funciona”. Anna Salvia

En un cos menstruant, el coneixement de la seva ciclicitat, amb la mirada al procés menstrual, obre les portes a l’acceptació del propi cos, i ens permet desplegar una mirada d’autoestima, d’ecologia emocional i de cures personals per optimitzar la relació amb el món.

Obrir aquest coneixement a les noies joves és una oportunitat de descoberta molt gran. Des de l’ecologia emocional ens endinsarem en els processos corporals.

En aquest taller oferirem un espai on compartir informació entorn al cicle menstrual i la pròpia sexualitat, reflexionarem sobre la relació que establim amb el nostre cos i proporcionarem eines i recursos per a la millora.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Acollir la menarquia i totes les inquietuds i dubtes associats a ella.
 • Trencar el tabú, la desinformació i les falses creences entorn del cicle menstrual i la sexualitat d’un cos amb vagina i vulva.
 • Conèixer les implicacions físiques, emocionals, mentals i relacionals del cicle menstrual.
 • Qüestionar les narratives construïdes al voltant de la menstruació.
 • Apropar-nos al concepte d’autoamor radical.
 • Conèixer propostes d’ecomenstruació per a una tria sostenible.
Continguts:
 • Què és la menarquia i quina relació puc tenir amb ella.
 • Narratives entorn de la menstruació: què en sabem? Desmuntem mites?
 • Anatomia genital i íntima.
 • Fases del cicle menstrual: preovulatòria, ovulatòria, premenstrual i menstrual.
 • Aprofundiment en cadascuna de les fases des del treball psicocorporal i diferents pràctiques creatives.
 • Cercle de veu. Reflexions i vivències.
 • Ecomenstruació.
Metodologia:
Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.
Participants: infants i joves de 10 a 15 anys. Màxim 30 persones. Preferiblement recomanem que el grup sigui no mixte. Obrim la possibilitat que sigui mixte però sent conscients que l’aprofundiment no és el mateix.
Durada: 2h
Necessitats tècniques:
Aula amb espai suficient per estar en rotllana i realitzar pràctiques de moviment. Coixins o màrfegues.

Mares i Filles. Acollim la menstruació

Enfortir el vincle i la comunicació entre mare i filla, descobrint que tenir la menstruació pot ser quelcom ben divertit.

Acollir l’arribada de la menarquia acompanyades per la mare (o persona d’estima propera) permet endinsar-nos suau i amorosament a la ciclicitat implícita en els nostres cossos. I estirar del fil vermell del llinatge porta un munt de sorpreses.

Jugar i compartir plegades, anomenant i ressignificant les biografies menstruals de cadascuna des de l’escolta intergeneracional és una preciosa oportunitat.

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Donar escolta i veu a les diferents narratives generacionals entorn de la menstruació.
 • Apropar i enfortir el vincle entre mare i filla (o persona de referència).
 • Acollir la menarquia i totes les inquietuds i dubtes associats a ella.
 • Trencar el tabú, la desinformació i les falses creences entorn del cicle menstrual i la sexualitat d’un cos amb vagina i vulva.
 • Conèixer les implicacions físiques, emocionals, mentals i relacionals del cicle menstrual.
 • Qüestionar les narratives construïdes al voltant de la menstruació.
 • Apropar-nos al concepte d’autoamor radical.
 • Conèixer propostes d’ecomenstruació per a una tria sostenible.

Continguts:

 • Què és la menarquia i quina relació puc tenir amb ella.
 • Narratives generacionals entorn de la menstruació: què en sabem? Desmuntem mites?
 • Anatomia genital i íntima.
 • Fases del cicle menstrual: preovulatòria, ovulatòria, premenstrual i menstrual.
 • Aprofundiment en cadascuna de les fases des del treball psicocorporal i diferents pràctiques creatives.
 • Cercle de veu. Reflexions i vivències.
 • Ecomenstruació.

Metodologia:

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball des del cos ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.

Participants: Noies de 10 a 15 anys acompanyades de la seva mare o persona de referència. 15 noies i 15 mares amb un total de 30 participants com a màxim.

Durada: 2h

Necessitats tècniques:

Aula amb espai suficient per estar en rotllana i realitzar pràctiques de moviment. Coixins o màrfegues.

Llavors de Vida. Benvinguda, espermarquia

L’espermarquia és un pas important en el cicle vital dels nois i la societat no li dona la importància que té.

Quan els nois es reuneixen de la mà de les seves inquietuds i vulnerabilitats en  aquesta etapa de grans canvis, compartint la complexitat de les seves vivències, quelcom molt potent es desplega. 

L’acompanyament en l’arribada del primer esperma obre les portes a l’acceptació del propi cos i a l’autoregulació dels canvis, tant emocionals, com mentals i físics. 

Posar paraules als sentirs entorn de les masculinitats, acompanyar els diferents itineraris des del respecte, desmitificar el model hegemònic, i generar entre totxs noves oportunitats relacionals, seran possibilitats del taller.

Fitxa tècnica
Objectius:
 • Acollir l’espermarquia i totes les inquietuds i dubtes associats a ella.
 • Trencar el tabú, la desinformació i les falses creences entorn del cicle vital i sexual  d’un cos amb penis.
 • Conèixer les implicacions físiques, emocionals, mentals i relacionals de la etapa en la que es troben.
 • Qüestionar les narratives construïdes al voltant de la masculinitat hegemònica.
 • Donar eines per a la connexió amb el propi cos i l’expressió de les vulnerabilitats.
 • Apropar-nos al concepte d’autoamor radical.
Continguts:
 • Què és l’espermarquia i quina relació puc tenir amb ella?
 • Narratives generacionals entorn de l’arribada del primer esperma: què en sabem? Desmuntem mites?
 • Anatomia genital i íntima.
 • Masculinitats saludables, qüestionant el model hegemònic que ens oprimeix a tots i totes.
 • Pràctiques d’autoamor radical.
 • Cercle de veu. Reflexions i vivències.
Metodologia:
Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. El treball corporal ens ofereix una oportunitat des del vincle i la vivència. L’expressió creativa i artística ens regala un espai d’escolta i integració tant individual com grupal.
Participants: infants i joves de 10 a 15 anys. Màxim 30 persones.
Durada: 2h
Necessitats tècniques:
Aula amb espai suficient per estar en rotllana i realitzar pràctiques de moviment. Coixins o màrfegues.