Recursos – materials propis

Anna Jeremias i Magda Piñeyro. (2023). Som massa! Guia sobre grassofòbia en l’àmbit educatiu. Il·lustracions de Mireia Sellarès. Edició Magranes SCCL. Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

“Acompañando las sexualidades desde la primera infancia”. Elisabet Dionis i Laia Ramiro, Magranes.

Revista Aula de innovación educativa. “araArt. Transformar a través de las artes”. Editorial Graó. Núm. 323. (Febrer 2023). Article: La SexTruck de la Cooperativa Les Magranes: «La educación sexual y afectiva desde una mirada afirmativa es una asignatura pendiente»

Pressió i violència estètica. Què i com és la bellesa? La destrucció de l’ideal de la bellesa ens portarà a crear societats més sanes i saludables on viure més amable i tranquil·lament. Dins del Llibre promogut per l’Institut Català de les Dones. Laia Ramiro, Anna Jeremias, Noemí Muñoz i Elisabet Dionis (Magranes, SCCL)