Packs

Com a col·lectiu feminista decidim posar les pedagogies menstruals com a eix clau de les sexualitats i afectivitats. En les polítiques socials per a la igualtat en el territori, les campanyes per a l’equitat menstrual i contra la pobresa menstrual són claus davant de la necessitat de la ciutadania menstruant i especialment de les noves generacions.

De la unió de dues cooperatives feministes, Magranes i Filigrana Produccions, neix una proposta conjunta i complerta per impulsar la conscienciació i la formació sobre la menstruació.

Packs ecomenstruals: Creació i repartiment

Preparem packs ecomenstruals amb productes de qualitat a la vostra elecció per entregar a les persones adolescents i joves del vostre municipi en resposta a la pobresa menstrual.

Tallers sobre la menstruació 

 • Taller La Sang de la Vida: Benvinguda menstruació (de 9 a 14 anys) 
 • Taller Mares i Filles. Acollim la menstruació (de 9 a 14 anys juntament amb mares o persones de referència)
 • Taller Merda m’ha vingut la regla (de 14 a 45 anys)
 • Taller Plenopausa (a partir de 40 anys)

Reportatge al programa Planta Baixa sobre els tallers realitzats per la campanya “De l’empobriment a l’empoderament menstrual” per a l’Ajuntament de Cardedeu

La SexTruck juntament amb l’espectacle “La SexTruck ha llegado a su comunidack”

A l’interior de la caravana disposem d’una àmplia gamma de materials pedagògics sobre la menstruació. En diverses ocasions La SexTruck serveix de punt de recollida i repartiment dels packs ecomenstruals.

L’espectacle gira entorn del cicle sexual d’una dona, i el cicle menstrual ocupa una part molt important de la posada en escena.

Disseny i llançament de campanya de comunicació 

Proposta realitzada per la cooperativa Filigrana Produccions:

– Creació de marca corporativa per la campanya
– Disseny de cartelleria
– Disseny dels tríptics
– Gravació i edició de vídeos
– Creació de landpage
– Creació d’imatges per a les xarxes
– Creació de copys per a les xarxes
– Etc.

Campanya “De l’empobriment a l’empoderament menstrual” realitzada  per a l’Ajuntament de Cardedeu

Jornades sobre materials pedagògics per a l’acompanyament a les sexualitats amb La SexTruck. Formació oberta (10h)

Comptant amb la presència de La SexTruck, treballarem tots els materials pedagògics facilitadors de l’acompanyament a les sexualitats i afectivitats en les diferents etapes de la infància i l’adolescència. Convocatòria oberta a Magranes cooperatives.

*Crèdits reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Fitxa tècnica

Objectius:

 • Donar accés de primera mà a recursos pedagògics vinculats a la formació i l’acompanyament a les sexualitats.
 • Treballar les diferents etapes del desenvolupament de les sexualitats i afectivitats a través de materials didàctics específics de cadascuna de les etapes.
 • Facilitar dinàmiques propiciadores per als usos dels materials.
 • Dotar d’eines facilitadores del diàleg i debat entorn de les sexualitats entre el professorat i professorat i alumnat.
 • Fomentar la creativitat i reflexió en l’acompanyament a les sexualitats i afectivitats.
 • Atorgar a les sexualitats i els afectes el lloc que els correspon en l’àmbit de l’acompanyament.

Continguts:

 • Paradigmes d’acompanyament a les sexualitats.
 • Sexualitats i aula. Revisió i ressignificació del moment actual.
 • Etapes del desenvolupament sexual.
 • Com les pedagogies menstruals poden accedir a les nostres aules.
 • Materials pedagògics per aproximar l’espermarquia a l’alumnat.
 • Com parlem dels afectes.
 • Els llibres, una porta oberta a coneixements objectius. 
 • Materials pedagògics entorn de les diversitats sexuals i de gènere.
 • L’autoconeixement dels diversos cossos. 
 • Anatomies i fisiologies sexuals.
 • Noves tecnologies relacionals.
 • Materials pedagògics entorn dels naixements i parts.
 • Mètodes anticonceptius i de prevenció de riscos.
 • Materials per a treballar les infeccions de transmissió genital.
 • L’accés al material dins l’aula. Com ho fem?

Metodologia:

Accedirem a La SexTruck, i entrant en contacte amb els diferents materials pedagògics, ens submergirem i explorarem de manera grupal les oportunitats pedagògiques que se’n desprenen.

Sempre partint del cercle de seguretat i confiança, despleguem una metodologia participativa on els sabers compartits els posarem al centre. Aportem continguts i recursos adequats a la temàtica, generant un espai de reflexió i diàleg. 

Participants: Mestres de primària i secundària, personal tècnic i educadores. Màxim 30 persones.

– Espai on canviar-se amb mirall i lavabo.

– Aigua.

– Cadires per al públic (quantitat depenent del públic esperat).

– Taula per al personal tècnic (so i llums).

– Responsable: Imprescindible una persona responsable de l’espai, a l’arribada de la companyia, durant i després de l’espectacle. La mateixa ha de ser coneixedora de l’espai i ha de tenir potestat per prendre decisions en cas de ser necessari.

– La responsable ha de ser coneixedora de les necessitats tècniques esmentades.

– En cas que la persona responsable no s’encarregui de resoldre les necessitats que puguin sorgir, ens reservem el dret d’anul·lar l’espectacle.

TEMPS DE MUNTATGE: 1h

TEMPS DE DESMUNTATGE: 1h

ESPAI ESCÈNIC: 3m x 3m (davant la caravana)

Recomanacions:

Espectacle recomanat per a espais tancats o exteriors controlats (amb tanques, patis interiors, equipaments esportius, etc.), ja que es pot crear un ambient sensible i vulnerable que cal acollir de la millor manera possible.

Jornades sobre materials pedagògics per a l’acompanyament a les sexualitats amb La SexTruck. Formació interna de centre (10h) 

Desplaçarem La SexTruck al vostre centre i treballarem tots els materials pedagògics facilitadors de l’acompanyament a les sexualitats i afectivitats en les diferents etapes de la infància i l’adolescència.

Un dels efectes post-pandèmia en les noves generacions és un fort malestar emocional vinculat a la insatisfacció corporal. Aquesta situació deriva en una major tendència als trastorns de conducta alimentària, a pràctiques d’autòlisi vers el propi cos.

Ens cal assenyalar la pressió estètica i la grassofòbia com a escenaris de violència estructural que afecten el benestar emocional i corporal d’infants i joves.

 • Càpsula formativa per a professorat: Eines per allunyar la grassofòbia de les aules.
 • Càpsula formativa per a famílies: Com acompanyar les diversitats corporals des de casa.
 • Taller Perfectes Imperfectes (de 10 a 16 anys)
 • Taller Laboratori d’un cos sincer (de 16 a 99 anys)
 • Taller Habitar el nostre cos per evitar la grassofòbia (de 16 a 99 anys)

Oferim un oci conscient i transformador amb programació cultural feminista!

La SexTruck és una oferta cultural més per oferir a la població amb una mirada transformadora que posa consciència en els plaers i el coneixement dels nostres cossos, les sexualitats i les afectivitats.

Són moltes les experiències que hem viscut en festes majors amb La SexTruck i amb la programació cultural que l’acompanyen.

Per què és necessària una programació cultural feminista?

Primer de tot, perquè volem oferir un espai de seguretat a les persones que ofereixen programació cultural des d’aquesta mirada i posar-les en valor.

Per altra banda, perquè volem oferir un espai de referència per a la població on trobar propostes de qualitat des d’aquesta mirada, que creiem bàsica per transformar el món.

Per això, us proposem la contractació de la caravana + una de les propostes que tenim a la nostra maleta cultural.

Propostes feministes i qüestionadores, que generin reflexió i debat!