Cooperativisme, treball en xarxa, proximitat

Basat en un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, que funciona sota criteris democràtics d’horitzontalitat, transparència, igualtat i participació.

Entenem els feminismes com quelcom viu, com un procés transformador, qüestionador, en canvi permanent, flexible i amb una important capacitat d’adaptació als contextos i a l’actualitat.

Els feminismes són la base del nostre treball i, especialment, aquells feminismes que abracen totes les persones que també són oprimides pel cisheteropatriarcat. Des d’aquest diàleg constant i en debat dins de la mateixa cooperativa, cadascuna amb els seus matisos i enfocaments, les nostres propostes articulen continguts i pedagogies de resistència on integrar la mobilitat entre gèneres, corporalitats i sexualitats. Cal desaprendre tots els mandats de gènere que el model hegemònic manté arrelat.


Perspectiva feminista


Perspectiva intercultural

La mirada intercultural pren com a punt de partida l’existència d’una realitat social i cultural diversa. Des de Magranes obrim reflexions crítiques per col·locar aquestes diversitats al centre, contribuint al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures minoritzades, i plasmant la sensibilitat vers aquestes realitats en els nostres acompanyaments.

Volem tenir presents les desigualtats estructurals que dificulten l’exercici de drets, observant i analitzant com les diferents categories i els seus encreuaments donen lloc a privilegis i opressions que cal acompanyar.

Pretenem aproximar-nos a les diferents realitats individuals, relacionals, comunitàries i socials des de l’escolta i l’acompanyament de les necessitats anomenades per les participants, entenent els processos estructurals que formen part de les seves realitats.


Perspectiva interseccional


Ecofeminismes

Diàleg constant amb l’entorn apostant per un retorn a allò orgànic i sostenible que ens habita i que habitem. Recollim dels ecofeminismes el sotmetre a revisió constant els mites que obren clivelles entre les societats humanes, la natura i els cossos, i l’activa imaginació creativa per reformular nous conceptes més sostenibles en relació a l’economia, el treball i el progrés.

La transformació social i personal requereix de grans dosis d’imaginació i d’innovació. La cultura que acompanya el nostre procés com a cooperativa abraça una gran dosi de creativitat juganera per contrarestar un model hegemònic que ens pretén encaixar i entristir.


Innovació i creativitat


Vivència: sensibilitat i vulnerabilitat

Els nostres acompanyaments es mouen en un projecte humanitzador, posant la vulnerabilitat i les cures al centre. 

Posem el cos al centre de les nostres propostes, validant les vivències de cadascuna de les persones participants, penetrant en el coneixement del que som i no del que hauríem de ser, reconeixent-nos vulnerables en els nostres cicles vitals, i fent èmfasi en el cultiu dels afectes i en les cures compartides.

Màxim plaer i mínims ricos. El nostre projecte s’assenta en l’afirmació de les sexualitats, entenent-les com una àrea de desenvolupament del potencial humà. Acompanyem les persones a desenvolupar la seva sexualitat a fi que la visquin de forma satisfactòria, lliure i responsable.


Mirada positiva de les sexualitats i afectivitats


Mirada crítica

Qüestionar-nos tot qüestionant la realitat social, remirant-nos, obrint mirada, transformant-nos per a la transformació social. Sentim una clara corresponsabilitat i coherència en el nostre trajecte com a cooperativa i el que oferim al territori.


Cooperativisme, treball en xarxa, proximitat

Basat en un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, que funciona sota criteris democràtics d’horitzontalitat, transparència, igualtat i participació.


Perspectiva feminista

Entenem els feminismes com quelcom viu, com un procés transformador, qüestionador, en canvi permanent, flexible i amb una important capacitat d’adaptació als contextos i a l’actualitat.

Els feminismes són la base del nostre treball i, especialment, aquells feminismes que abracen totes les persones que també són oprimides pel cisheteropatriarcat. Des d’aquest diàleg constant i en debat dins de la mateixa cooperativa, cadascuna amb els seus matisos i enfocaments, les nostres propostes articulen continguts i pedagogies de resistència on integrar la mobilitat entre gèneres, corporalitats i sexualitats. Cal desaprendre tots els mandats de gènere que el model hegemònic manté arrelat.


Perspectiva intercultural

La mirada intercultural pren com a punt de partida l’existència d’una realitat social i cultural diversa. Des de Magranes obrim reflexions crítiques per col·locar aquestes diversitats al centre, contribuint al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures minoritzades, i plasmant la sensibilitat vers aquestes realitats en els nostres acompanyaments.


Perspectiva interseccional

Volem tenir presents les desigualtats estructurals que dificulten l’exercici de drets, observant i analitzant com les diferents categories i els seus encreuaments donen lloc a privilegis i opressions que cal acompanyar.

Pretenem aproximar-nos a les diferents realitats individuals, relacionals, comunitàries i socials des de l’escolta i l’acompanyament de les necessitats anomenades per les participants, entenent els processos estructurals que formen part de les seves realitats.


Ecofeminismes

Diàleg constant amb l’entorn apostant per un retorn a allò orgànic i sostenible que ens habita i que habitem. Recollim dels ecofeminismes el sotmetre a revisió constant els mites que obren clivelles entre les societats humanes, la natura i els cossos, i l’activa imaginació creativa per reformular nous conceptes més sostenibles en relació a l’economia, el treball i el progrés.


Innovació i creativitat

La transformació social i personal requereix de grans dosis d’imaginació i d’innovació. La cultura que acompanya el nostre procés com a cooperativa abraça una gran dosi de creativitat juganera per contrarestar un model hegemònic que ens pretén encaixar i entristir.


Vivència: sensibilitat i vulnerabilitat

Els nostres acompanyaments es mouen en un projecte humanitzador, posant la vulnerabilitat i les cures al centre. 

Posem el cos al centre de les nostres propostes, validant les vivències de cadascuna de les persones participants, penetrant en el coneixement del que som i no del que hauríem de ser, reconeixent-nos vulnerables en els nostres cicles vitals, i fent èmfasi en el cultiu dels afectes i en les cures compartides.


Mirada positiva de les sexualitats i afectivitats

Màxim plaer i mínims ricos. El nostre projecte s’assenta en l’afirmació de les sexualitats, entenent-les com una àrea de desenvolupament del potencial humà. Acompanyem les persones a desenvolupar la seva sexualitat a fi que la visquin de forma satisfactòria, lliure i responsable.


Mirada crítica

Qüestionar-nos tot qüestionant la realitat social, remirant-nos, obrint mirada, transformant-nos per a la transformació social. Sentim una clara corresponsabilitat i coherència en el nostre trajecte com a cooperativa i el que oferim al territori.